Lagerhall

Betongförsegling AB erbjuder behandling för alla nya och gamla betonggolv i industri- och lantbruksmiljö. Vi har funktion, kostnadseffektivitet och miljö i fokus.

Betsil™ är ett medel för betongimpregnering, testat och certifierat av CBI Betonginstitutet. Dessutom har Betsil™ kvalificerat sig för nivån ”Rekommenderas” av Byggvarubedömningen.

Klicka här för att se videon i större format.

Betsil™ används för att impregnera betongkonstruktioner inom prefab industrin såsom mittbarriärer, kantbalkar, hållplatsstöd, betongmöbler med mera. Broar, pelare, industristen etc är också miljöer där Betsil™ är synnerligen effektivt för att minska saltinträngning och frostsprängningar. Betsil™ fungerar också som skydd mot nedsmutsning såväl utomhus som inomhus.

Industrier, lagerhallar, butiker, tvätthallar och uppfödare inom djurnäring är också våra kunder.

Vår behandling ger hårda och slitstarka betonggolv som är fukt och kemikalieresistenta med antistatisk funktion. Vår metod är dessutom dammbindande och ger en lättstädad yta.

Betongförsegling ABs metod och vår miljövänliga produkt Betsil riktar sig mot verksamheter som efterfrågar försegling av betonggolv med en permanent verkan.

Alla verksamheter där betonggolven är utsatta för olja, syror eller baser ska enligt Länsstyrelsernas miljöhandläggare ha täta golv. Betongförsegling AB säkerställer det snabbt och kostnadseffektivt.

Lägganvisning betonggolv

Läs mer: Industrigolv Läs mer: Lantbruksgolv