Tegeltak

Gamla tegel- eller betongpannor är otäta. Det skadar ditt hus. Vi renoverar ditt tak och ger dina takpannor ny funktion som till och med är bättre än när de var nya. Vår metod ger dig ett tätt tak, mossfritt och rent, till en bråkdel av kostnaden jämfört med att lägga ett nytt. Du kan lägga ett nytt tak för ca 150.000 kr eller renovera det till nyskick för ca 20.000 kr. Vad väljer du?

Vår produkt och behandling ger ett permanent skydd av taket. Andra produkter och behandlingar som finns på marknaden ger ett renare tak under en begränsad tid men erbjuder ingen permanent lösning vare sig på angrepp av mossa eller de fuktskador som ett otätt tak kan leda till.

Sedan snart 20 år tillbaka har vi ett erbjudande som löser problemet.

Betongförsegling tillverkar medlet Betsil, en produkt som tillsammans med vårt arbetssätt löser dina takproblem, både gällande funktion och estetik.
Betsil Roof är speciellt framtaget för takpannor av tegel eller betong. Medlets aktiva substans reagerar med takpannans kalkmolekyler och bildar kristaller i porer och mikrosprickor. Medlet stannar inte på ytan utan tränger ned i pannan och försluter den. Pannan släpper dock fortfarande igenom ånga, alltså är den diffussionsöppen.

Takpannorna får då tillbaka sin ursprungliga funktion, i vissa fall blir de till och med bättre än när de var nya. Den nya täta funktionen stoppar också ny påväxt av mossa och alger, så kallade organisk förorening. Förutom att mossa och alger på tak ser tråkigt ut, är det också ett tecken på att takpannorna förlorat sin skyddande funktion av taket. Takpannornas porer har öppnats och det är där som mossan och algernas rötter för fäste. Då kan vatten tränga in och det finns risk för frostsprängning av takpannan.

När Betongförsegling behandlat ditt tak är problemet med mossa och alger borta, permanent. Då pannan blivit tät och porer och mikrosprickor slutits finns det ingen möjlighet för mossan och algerna att få fäste. Ditt tak blir moss och algfritt. För alltid.

Behandlingen av tegel eller betongpannorna är permanent och behöver inte upprepas.

En takrenovering enligt Betsilmetoden är lösningen för dig vet att ett tätt tak är avgörande för husets allmänna kondition. Lägg därtill att du får ett snyggt och rent tak som bonus. Oavsett om du tänker bo kvar i ditt hus, eller vill göra det extra fräscht inför en försäljning är Betsilmetoden en investering. Att satsa på ett funktionellt och rent tak är ingen kostnad utan en investering.

Kontakta vår samarbetspartner, MP-Taktvätt för konsultation och offert för behandling av ert tak.

Vill ni göra jobbet själv, läs vår anvisning: Taktvätt och Betsilförsegling