Vår grundprodukt är det av oss tillverkade medlet Betsil™ som idag finns att tillgå för slutkonsumenter i två olika blandningar. BetSil™ 101 för renovering av takpannor av tegel eller betong, samt BetSil™ 102 för behandling av betonggolv inom lantbruksnäring.

Betsil är ett silikatbaserat medel för betong och andra kalkbaserade material. Silikatet reagerar med betongens kalkmolekyler och bildar kristaller. Kristallerna tätar och försluter betongens porer och mikrosprickor och förhindrar därmed vatten eller andra vätskor att tränga in. Produkten består av naturliga råvaror. Medlet har ingen negativ inverkan på människor, djur eller miljö.

Vid behandling av tak används Betsil 101. Betsil Roof är en metod att renovera betong- och tegelpannor.

Priser

Betsil 101

  • 5  liter  625 kr inklusive moms, exklusive frakt
  • 20 liter  2000 kr inklusive moms, exklusive frakt
  • Fat, 200 liter – Kontakta oss för offert
  • 1000 liter (IBC) – Kontakta oss för offert

Betsil102

  • 5  liter  750 kr inklusive moms, exklusive frakt
  • 20 liter  2500 kr inklusive moms, exklusive frakt
  • Fat, 200 liter – Kontakta oss för offert
  • 1000 liter (IBC) – Kontakta oss för offert

Skicka din beställning till order@betongforsegling.se