Tegeltak

BetSil™ Roof – livslångt skydd mot organiska föroreningar

BetSil™ Roof är ett medel framtaget till tegel- och betongpannor. Förslutningen förhindrar därmed att alger och mossa får fäste.

  • Förlänger livslängden på nya tak

  • Minimerar framtida underhåll

  • Takpannorna återfår lyster och glans

  • Förhindrar frostsprängning


Medlets aktiva substans reagerar med takpannans kalkmolekyler och bildar kristaller i porer och mikrosprickor. Kristallerna tätar och försluter, inte bara på ytan utan i hela pannans tjocklek. Strukturen är ändå så pass öppen att ånga kan passera, d.v.s. taket kan fortfarande andas (diffusionsöppet). Då det är en kemisk, ej reversibel reaktion så är effekten permanent.

Kontakta oss om du vill veta mer om BetSil™-metoden och våra referenser.