Lantbruk

Moderna och effektiva lantbruk strävar efter ett minimalt underhållsbehov. Betonggolv i djurstallar, verktygs och maskinhallar, logar, lagerhallar och verkstäder slits hårt och utsätts ofta för tuffa kemikalier, kontaminering och mycket fukt. Att behandla och försegla betonggolv enligt Betsilmetoden i lantbruksmiljöer bidrar till ökad effektivitet.

Vi erbjuder en permanent behandling av betongytor och betonggolv för de som ägnar sig åt lantbruk och eller djurhållning. Med Betongförsegling ABs medel Betsil erhålls ett betonggolv med de av lantnäringen efterfrågade egenskaperna:

  • Ett lättstädat och mycket slitstarkt betonggolv.
  • Betonggolvet blir kemikaliebeständigt mot oljor, syror och baser.
  • Fukten hindras från att tränga ned i betonggolvet i djurstallar.
  • Behandlade betonggolv kan beträdas redan samma dag.
  • Metoden förhindrar kontaminering av betonggolv.

Bland våra kunder finns Sveriges ledande kycklinguppfödare, grisbönder, hästägare mflr. Efter en behandling med Betsilmetoden har de i flera fall halverat saneringstiden vid byte av djurbesättning och på så sätt sparat mycket pengar.

Att försegla betonggolv i ett kycklingstall eller ett grisstall har flera efterfrågade effekter. Det hårda golvet gör att betongen inte nöts när exempelvis hjullastare körs in för att lyfta ut material. Att det inte förekommer mikrosprickor eller öppna porer i betonggolvet gör att det är betydligt lättare att sanera och att risken för kontaminering minskar.

Inom djurhållningen är kraven på effektivitet och hygien stora. En av de avgörande faktorerna för en lyckosam djurhållning är att enkelt och effektivt kunna rengöra utsatta miljöer. Med Betongförsegling ABs metod och vårt medel Betsil behandlar vi djurstallars betonggolv så att de är enklare att sanera vid byte av djurbesättning. De får också en permanent slitstyrka som uppskattas stort av våra kunder.

Vårt medel Betsils aktiva substans reagerar med betonggolvets kalkmolekyler och bildar kristaller i porer och mikrosprickor. Medlet stannar inte på ytan utan tränger ned i betongen och försluter den permanent.

Kontakta oss så hjälps vi åt att jämföra effekten, priset och metoden med andra produkter på marknaden. Vi behandlar såväl hårt smutsade golv som helt nya betongytor.

Att försegla industrigolv enligt Betsilmetoden är oftast den allra bästa lösningen.

Klicka här för kostnadsfri konsultation!